Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Οι ΓΟΠ (Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις) ισχύουν για όλες τις εγγραφές και γίνονται αποδεκτοί με την εγγραφή. Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για την ορθότητα των ημερομηνιών που αναφέρονται στο πρόγραμμα μαθημάτων. Ταυτόχρονα, οι ακόλουθοι ΓΟΣ περιέχουν νομικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τους κανονισμούς για τις συμβάσεις εξ αποστάσεως πωλήσεων και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

 

Πεδίο εφαρμογής (1)

1.1. Για την επιχειρηματική σχέση μεταξύ
Γερμανικό Ινστιτούτο
, Ιδιοκτήτης: Άγγελος Μαργαρίτης, Tübinger Straße 27, 70178 Στουτγάρδη (εφεξής “Πωλητής”) και του Πελάτη διέπονται αποκλειστικά από τους ακόλουθους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις στην έκδοση που ισχύει κατά το χρόνο της παραγγελίας.
1.2. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μας για ερωτήσεις, παράπονα και ενστάσεις κατά τις ώρες λειτουργίας της στο τηλέφωνο +49 711 219 509 20. και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@germaninstitute.de.
1.3. Καταναλωτής κατά την έννοια των παρόντων ΓΟΠ είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει δικαιοπραξία για σκοπό που δεν μπορεί να αποδοθεί στην εμπορική ή ανεξάρτητη επαγγελματική του δραστηριότητα (§ 13 BGB).
1.4. Αποκλίνοντες όροι και προϋποθέσεις του πελάτη δεν αναγνωρίζονται, εκτός εάν ο πωλητής συμφωνεί ρητά και εγγράφως με την ισχύ τους.

 

Προσφορές και περιγραφές υπηρεσιών (2)

2.1. Η παρουσίαση των μαθημάτων στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική προσφορά, αλλά πρόσκληση για παραγγελία. Οι περιγραφές των υπηρεσιών στους καταλόγους και στους δικτυακούς τόπους του Πωλητή δεν έχουν χαρακτήρα διαβεβαίωσης ή εγγύησης.

2.2. Όλες οι προσφορές ισχύουν εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στα μαθήματα. Εξαιρούνται τα λάθη και οι παραλείψεις.

2.3. Οι συμμετέχοντες με 80% συμμετοχή θα γίνουν δεκτοί στις τελικές εξετάσεις και θα λάβουν πιστοποιητικό με βαθμούς μετά την επιτυχή ολοκλήρωση. Επιπλέον, θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης αν επιτύχουν 80% συμμετοχή.

2.4. Οι συμμετέχοντες που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από την εξέταση δεν θα λάβουν πιστοποιητικό. Στους δικαιολογημένους συμμετέχοντες που έχουν πιστοποιητικό γιατρού θα δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αναπληρωματική εξέταση. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 50 ευρώ. Η συμμετοχή στις κανονικές εξετάσεις στο πλαίσιο του εντατικού μαθήματος είναι δωρεάν.

2.5. Το πιστοποιητικό μπορεί να παραληφθεί από τη ρεσεψιόν εντός 3 μηνών από την έκδοσή του, κατόπιν ραντεβού. Η παραλαβή μετά από 3 μήνες από τη δημιουργία θα επιβαρυνθεί με τέλη άνω των 20 ευρώ.

Εγγραφή (3)

3.1. Η εγγραφή για ένα νέο μάθημα είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας μία από τις φόρμες εγγραφής μας. Σας συμβουλεύουμε να κάνετε έγκαιρη κράτηση, καθώς τα μαθήματα είναι συνήθως γρήγορα κλεισμένα.

3.2. Για να συμμετάσχετε στα μαθήματα, πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών και να γνωρίζετε τη λατινική γραφή. Η εγγραφή σας καθίσταται δεσμευτική μόνο μετά την πλήρη καταβολή του ποσού των μαθημάτων.

3.3. Η ανακοίνωση των εκδηλώσεων υπόκειται σε αλλαγές. Μετά την εγγραφή σε μια εκδήλωση και με την αποστολή της επιβεβαίωσης εγγραφής, η σύμβαση συνάπτεται αποτελεσματικά. Κατά την εγγραφή σας θα λάβετε μια μη μεταβιβάσιμη επιβεβαίωση εγγραφής. Εάν δεν το έχετε λάβει πριν από την έναρξη των μαθημάτων, παρακαλείστε να το ζητήσετε.

 

Διαδικασία παραγγελίας και σύναψη σύμβασης (4)

4.1. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει ένα μάθημα χωρίς υποχρέωση και να το τοποθετήσει στο λεγόμενο καλάθι αγορών μέσω του κουμπιού στο καλάθι αγορών. Εάν το επιλεγμένο επίπεδο δεν ταιριάζει με το αποτέλεσμα του τεστ κατάταξης, ο πωλητής μπορεί να αλλάξει το μάθημα.

4.2 Στη συνέχεια, ο πελάτης μπορεί να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας εντός του καλαθιού αγορών κάνοντας κλικ στο κουμπί [Weiter zur Kasse].

4.3. Κάνοντας κλικ στο κουμπί [Kaufen], ο πελάτης κάνει δεσμευτική προσφορά για την αγορά των προϊόντων που βρίσκονται στο καλάθι αγορών. Πριν από την υποβολή της παραγγελίας, ο πελάτης μπορεί να αλλάξει και να δει τα δεδομένα ανά πάσα στιγμή. Οι απαιτούμενες πληροφορίες επισημαίνονται με αστερίσκο (*).

4.4. Στη συνέχεια, ο πωλητής αποστέλλει στον πελάτη μια αυτόματη επιβεβαίωση παραλαβής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία αναγράφεται εκ νέου η κράτηση του πελάτη και την οποία ο πελάτης μπορεί να εκτυπώσει χρησιμοποιώντας τη λειτουργία “Εκτύπωση” (επιβεβαίωση παραγγελίας).

4.5. Η αυτόματη επιβεβαίωση παραλαβής απλώς τεκμηριώνει ότι η κράτηση του πελάτη έχει παραληφθεί από τον πωλητή και δεν αποτελεί αποδοχή της αίτησης. Η σύμβαση αγοράς συνάπτεται μόνο όταν ο πωλητής επιβεβαιώσει με ένα δεύτερο ηλεκτρονικό μήνυμα, μια ρητή επιβεβαίωση της παραγγελίας ή την αποστολή του τιμολογίου.

 

Ρυθμίσεις πληρωμών (5)

5.1. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει από τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής στο πλαίσιο και πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας.

5.2. Εάν ανατεθεί σε τρίτους παρόχους η επεξεργασία των πληρωμών, π.χ. Paypal, ισχύουν οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις τους.

5.3. Τα τέλη πρέπει να καταβληθούν πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Η πραγματοποίηση μιας εκδήλωσης δεν εξαρτάται από τον χρόνο είσπραξης των τελών. Εάν η αμοιβή καταβάλλεται από τρίτους (τρίτος πληρωτής, π.χ. εργοδότης), πρέπει να εκδοθεί δήλωση ανάληψης των εξόδων που πρέπει να υπογραφεί από τον πληρωτή. Εάν τα μαθήματα εκτείνονται σε περισσότερα εξάμηνα, η εγγραφή ισχύει για όλη τη διάρκεια που αναφέρεται.

 

Τιμολόγηση (6)

Θα λάβετε ένα τιμολόγιο. Το ποσό του τιμολογίου είναι πληρωτέο κατά την έκδοση του τιμολογίου.

 

Πιστοποιητικό παρακολούθησης / Κατάλογος κατοχής (7)

Εκδίδουμε πιστοποιητικό συμμετοχής μετά την ολοκλήρωση μιας εκδήλωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή σε τουλάχιστον 80% των διδακτικών ενοτήτων. Ο κατάλογος των συμμετεχόντων χρησιμεύει ως απόδειξη της τακτικής συμμετοχής στις εκδηλώσεις.

 

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων (8)

8.1. Κατά κανόνα, προϋπόθεση για τη διεξαγωγή ενός μαθήματος είναι να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων πριν από την έναρξη του μαθήματος.Οι εκδηλώσεις που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων κατά την πρώτη ημερομηνία διεξαγωγής του μαθήματος μπορεί να ακυρωθούν. Στη συνέχεια, θα σας επιστραφεί το κόστος των μαθημάτων.

8.2. Ομοίως, μαθήματα που δεν φθάνουν τον αντίστοιχο ελάχιστο αριθμό μπορούν να διεξαχθούν, λαμβάνοντας υπόψη πτυχές σχετικές με το περιεχόμενο και την οργάνωση, εάν οι συμμετέχοντες είναι πρόθυμοι να καταβάλουν αντίστοιχη προσαύξηση τελών (επιμερισμός). Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τη διοίκηση του Ινστιτούτου.

 

Πεζοπορίες και ταξίδια μελέτης (9)

Για τις πεζοπορικές εκδρομές και τα ταξίδια σπουδών ισχύουν οι αντίστοιχοι κανονισμοί του κλάδου των ταξιδιωτικών γραφείων και των παρόχων υπηρεσιών.

 

Ειδικοί όροι για τη χρήση του υπολογιστή (10)

10.1. Χρήση λογισμικού: Τα προγράμματα που διατίθενται στο πλαίσιο του μαθήματος δεν επιτρέπεται να τροποποιηθούν, να αναπαραχθούν, να διανεμηθούν ή να δημοσιοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Η χρήση επιτρέπεται μόνο για τους σκοπούς της συμμετοχής στα μαθήματα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο συμμετέχων είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία που προκύπτει.

10.2. Πρόσβαση στο Διαδίκτυο: Εφόσον το Γερμανικό Ινστιτούτο παρέχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, η χρήση του επιτρέπεται μόνο για τους σκοπούς της συμμετοχής στα μαθήματα. Η πρόσβαση σε σελίδες του Διαδικτύου με πορνογραφικό, ρατσιστικό ή διακρίσεις περιεχόμενο δεν πρέπει να επιτρέπεται. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο συμμετέχων είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία που προκύπτει.

10.3. Απώλεια δεδομένων, ιοί υπολογιστών: Κάθε συμμετέχων είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του. Το Γερμανικό Ινστιτούτο δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων. Το Γερμανικό Ινστιτούτο δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες που προκαλούνται από την εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν ή από τη χρήση δημιουργημένων ή τροποποιημένων προγραμμάτων ή από ιούς υπολογιστών ή άλλα καταστροφικά προγράμματα.

 

Αποσύρσεις/Πληρωμές (11)

11.1. Το Γερμανικό Ινστιτούτο μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση λόγω χαμηλής συμμετοχής, ακύρωσης ενός διδάσκοντος ή για άλλους δικαιολογημένους λόγους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πληρωμές που έχουν ήδη γίνει θα επιστραφούν: Επιστροφή διδάκτρων. Περαιτέρω αξιώσεις κατά του Γερμανικού Ινστιτούτου αποκλείονται.

11.2. Η απόσυρση ενός συμμετέχοντα πρέπει να γίνει εγγράφως τουλάχιστον 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Η απουσία από το μάθημα δεν λογίζεται ως διαγραφή. Τα δίδακτρα των μαθημάτων δεν επιστρέφονται σε περίπτωση καθυστερημένης αποχώρησης. Η απόσυρση λόγω ασθένειας πρέπει να επιβεβαιώνεται με ιατρική βεβαίωση. Σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση του ινστιτούτου. Η διεύθυνση του σχολείου θα ελέγξει αν είναι δυνατή η ακύρωση. Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν σε περίπτωση ακύρωσης. Αφού εκδοθεί επιβεβαίωση καταχώρισης θεώρησης, απαιτείται επιβεβαίωση απόρριψης θεώρησης για ακύρωση. Σε περίπτωση ακύρωσης και επιστροφής χρεωστικών σημειωμάτων, χρεώνουμε τέλος 50 ευρώ.

11.3. Η δήλωση αποχώρησης προς τον/τους διδάσκοντα/ουσες είναι άκυρη.

11.4. Σε περίπτωση κλεισίματος της εταιρείας, τα μαθήματα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά ή αναπροσαρμόζονται. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι δυνατή η ακύρωση.

 

Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων (12)

12.1. Για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η φωτογράφηση, η κινηματογράφηση και η μαγνητοσκόπηση δεν επιτρέπονται στις εκδηλώσεις.

12.2. Το διδακτικό υλικό δεν μπορεί να αξιοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την άδεια του Γερμανικού Ινστιτούτου, ιδίως δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί ή να αναπαραχθεί δημοσίως.

 

Ευθύνη (13)

Η ευθύνη του Γερμανικού Ινστιτούτου περιορίζεται σε περιπτώσεις βαριάς αμέλειας ή πρόθεσης εκ μέρους του Γερμανικού Ινστιτούτου ή των βοηθών του.

 

Υποχρέωση μετριασμού της ζημίας (14)

Σε περίπτωση διαταραχής ή ατυχήματος, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να κάνουν ό,τι είναι λογικό για να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της διαταραχής ή να περιορίσουν στο ελάχιστο τις ζημιές που προκύπτουν.

 

Ρήτρα διαχωρισμού (15)

Εάν μεμονωμένες διατάξεις των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων είναι εν όλω ή εν μέρει άκυρες, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων τμημάτων της σύμβασης. Η άκυρη διάταξη ή το άκυρο τμήμα της αντικαθίσταται από διάταξη που ανταποκρίνεται στην εικαζόμενη πρόθεση των μερών ή που την πλησιάζει περισσότερο από οικονομική άποψη.

 

Κανόνες του σπιτιού (16)

Το Γερμανικό Ινστιτούτο φιλοξενείται στα κτίρια που χρησιμοποιεί. Σας ζητάμε να τηρείτε τον εσωτερικό κανονισμό, να μην καπνίζετε μέσα στα κτίρια και να μην παρκάρουν στους χώρους του σχολείου. Δεν επιτρέπεται η ιδεολογική, κομματική, πολιτική ή οικονομική διαφήμιση στις εκδηλώσεις του Γερμανικού Ινστιτούτου.

 

Εορτές και αργίες (17)

Εκτός εάν αναφέρεται ή συμφωνείται διαφορετικά, τα μαθήματα δεν πραγματοποιούνται κατά τις επίσημες αργίες και, κατά κανόνα, κατά τη διάρκεια των αργιών του ινστιτούτου. Με την επιφύλαξη αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Αν το μάθημα πέφτει σε αργία, οφείλονται όλα τα δίδακτρα, καθώς και αν ο μαθητής απουσιάζει.

 

Ασφάλειες (18)

Οι μαθητές δεν καλύπτονται από την ασφάλιση υγείας, ατυχημάτων ή αστικής ευθύνης του σχολείου. Συνιστούμε πλήρη ασφάλιση που καλύπτει επίσης όλα τα έξοδα ακύρωσης.

 

Προστασία δεδομένων (19)

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον συμμετέχοντα στο Γερμανικό Ινστιτούτο θα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική επεξεργασία και θα χρησιμοποιούνται στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την αιτιολόγηση, την εκτέλεση ή την καταγγελία της σύμβασης και την εξυπηρέτηση των πελατών.Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων γίνεται αποκλειστικά για τους δικούς μας επιχειρηματικούς σκοπούς. Τα δεδομένα σας θα παραμείνουν αποθηκευμένα σε εμάς για 10 χρόνια. Οι πληροφορίες σχετικά με την ηλικία και το φύλο προορίζονται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και συνεπώς για τον καλύτερο σχεδιασμό του προγράμματος. Προστασία δεδομένων acc. BDSG λαμβάνεται υπόψη. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στο πλαίσιο μιας εγγραφής θα αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά (§ 3 παρ. 1 BDSG). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπό μας στο μενού “Προστασία δεδομένων”.

 

Γραπτή μορφή (20)

Οποιεσδήποτε αποκλίνουσες συμφωνίες πρέπει να γίνονται εγγράφως. Αυτό ισχύει και για την απαλλαγή από αυτή την απαίτηση.

 

Αποθήκευση του κειμένου της σύμβασης (21)

21.1. Ο πωλητής αποθηκεύει το συμβατικό κείμενο της παραγγελίας. Οι ΓΟΣ είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Ο πελάτης μπορεί να εκτυπώσει το κείμενο της σύμβασης πριν από την υποβολή της παραγγελίας στον πωλητή, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εκτύπωσης του προγράμματος περιήγησής του στο τελευταίο βήμα της παραγγελίας.
21.2. Ο Πωλητής αποστέλλει επίσης στον Πελάτη επιβεβαίωση παραγγελίας με όλα τα στοιχεία της παραγγελίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Πελάτης. Επιπλέον, ο πελάτης λαμβάνει ένα αντίγραφο των ΓΟΣ μαζί με την παραγγελία του.

 

Δικαιοδοσία (22)

Τόπος παράστασης είναι η Στουτγάρδη. Ο τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από τη συμβατική σχέση είναι επίσης η Στουτγάρδη, εφόσον ο συμβαλλόμενος είναι έμπορος.

 

Τελική διάταξη (23)

Με την ανακοίνωση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ΓΟΠ, όλοι οι προηγούμενοι χάνουν την ισχύ τους.

 

Κατάσταση: 28 Φεβρουαρίου 2023