Δωρεάν

Γερμανικό ινστιτούτο

Δωρεάν μαθήματα

Γραμματική A1 - A2

Κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις, αιτιατική, δοτική, μετοχή II… Κάθε εβδομάδα μπορείτε να συμμετέχετε στα ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα γραμματικής του Γερμανικού Ινστιτούτου για τα επίπεδα Α1/Α2.

Μάθημα Γερμανικών C2

Γραμματική B1 - C1

Παθητική φωνή, δευτερεύουσες προτάσεις, ν-διαστολή, υποτακτική, ονοματικοποίηση… Κάθε εβδομάδα μπορείτε να συμμετέχετε στα ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα γραμματικής του Γερμανικού Ινστιτούτου για τα επίπεδα B1/B2.

Συνομιλία

Παγκοσμιοποίηση, βιωσιμότητα, διαβίωση σε κοινόχρηστο διαμέρισμα, πολιτισμός στη Γερμανία… Κάθε εβδομάδα μπορείτε να συμμετέχετε στα ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα συνομιλίας του Γερμανικού Ινστιτούτου.

Ειδικά μαθήματα

Εκπαίδευση προφοράς, διάλεκτος, επιχειρηματικά μαθήματα, μαθήματα συνομιλίας… Κάθε εβδομάδα μπορείτε να συμμετέχετε ΔΩΡΕΑΝ σε ειδικά μαθήματα στο Γερμανικό Ινστιτούτο.

Εκδρομές

Μουσείο Mercedes Benz, Κρατική Πινακοθήκη, Κρατικό Μουσείο, Ανάκτορο Residence του Ludwigsburg και πολλά άλλα αξιοθέατα που επισκεπτόμαστε μαζί. Μπορείτε να εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ σε μία από τις εκδρομές μας.