Εκτύπωση – Γερμανικό Ινστιτούτο

Εκτύπωση,
Ιδιοκτήτης: Angelos Margaritis
Οδός Tübinger 27
70178 Στουτγάρδη

Αριθμός τηλεφώνου: +49 711 219 509 20
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@germaninstitute.de

Αριθμός φορολογικού μητρώου: 95321/16353
Οι υπηρεσίες απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 4 αριθ. 21 α) ββ) UStG.

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο: Άγγελος Μαργαρίτης, διεύθυνση όπως παραπάνω.

Πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών: Η Επιτροπή της ΕΕ έχει δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (τη λεγόμενη “πλατφόρμα ODR”). Η πλατφόρμα ODR χρησιμεύει ως σημείο επαφής για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών σχετικά με συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις ηλεκτρονικών πωλήσεων. Η πλατφόρμα ODR είναι προσβάσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/consumers/odr.